A.D.I. CONSULT s.r.o.

V roku 2007 sme splnili podmienky Projektu certifikácie profesie účtovník v Slovenskej komore certifikovaných účtovníkov. Základným cieľom spoločnosti je poskytovanie služieb klientom na takej úrovni a v takom rozsahu, aby neboli zaťažovaný ekonomickými, účtovnými, daňovými a právnymi zmenami a mohli sa plne venovať svojej podnikateľskej činnosti.

 

 

 

Jednoduché účtovníctvo

 

Podvojné účtovníctvo

 

Daňová agenda

 

mzdy a personálna agenda

účtovné a ekonomické poradenstvo

 

 

 

poradenstvo pri vyhotovení registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu podľa potrieb organizácie a ich uvedenie do praxe

zabezpečenie odborného výkladu všeobecne záväzných predpisov pre oblasť archívnictva a správy registratúry

poradenská služba na získanie vedomostí o tradičnom spôsobe správy registratúry ako aj súčasných trendoch v oblasti automatizácie tejto činnosti

zastupovanie organizácie pri predložení registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu na posúdenie a schválenie Ministerstvom vnútra SR

 

prvotné podrobné vytriedenie a systematické uloženie registratúrnych záznamov

označenie a zaradenie registratúrnych záznamov podľa vecných skupín, skartačného znaku a lehoty uloženia

realizácia skartačného konania

vypracovanie preberacích zoznamov písomností skupiny „A“

spolupráca s príslušným štátnym archívom

zavedenie automatizovaného systému registratúry

 

 

každoročné evidovanie, vyraďovanie a ukladanie registratúrnych záznamov

 

 

NAŠE POSLANIE

Našim poslaním je poskytnúť klientom najvyššiu kvalitu práce za prijateľných cenových podmienok.

 

NAŠE SLUŽBY

POSKYTUJEME

KOMPLEXNÉ SPRACOVANIE ÚČTOVNÍCTVA

ÚČTOVNÉ A EKONOMICKÉ PORADENSTVO

SPRÁVA REGISTRATÚRY MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

SPRÁVA REGISTRATÚRY SZČO

J.M.Hurbana 14

984 01 Lučenec

Slovensko

 

0908 496 675

 

adi.drugdova@gmail.com

 

IČO: 36049077

DIČ: 2021599965

vyhotovenie registratúrneho poriadku a plánu

 

 usporiadanie existujúcej  registratúry

 

 následná starostlivosť o registratúru

 

SPRÁVA REGISTRATÚRY

KONTAKT

2

4

1

3

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 

Vypracovanie daňových priznaní fyzických  osôb a právnických osôb

 

 

 

správa registratúry

 

SK

EN

HU

© PROMOMEDIA, 2017. All rights reserved.